Onze Doelstelling

Kinderen stimuleren om meer en/of blijven te sporten en bewegen.

Met de wijksport activiteiten wordt gestreefd om kinderen in hun directe leefomgeving (dicht bij school en huis) te stimuleren om te bewegen. Met het aanbieden van de wijksport wordt de gezonde leefstijl gestimuleerd en worden kinderen geprikkeld om (meer) gebruik te maken van de sportfaciliteiten op wijkniveau. Met de wijkgerichte aanpak geeft Meppel Actief een stimulans aan de sociale samenhang in de wijk.

Op dit moment heeft Meppel Actief er voor gekozen om meer aandacht te besteden aan andere middagactiviteiten. Daardoor zijn de wijksportmomenten komen te vervallen. Deze activiteiten zijn te vinden in de agenda.

Ik wil meer informatie