Onze Doelstelling

Kinderen stimuleren om meer en/of blijven te sporten en bewegen.

Met de wijksport activiteiten wordt gestreefd om kinderen in hun directe leefomgeving (dicht bij school en huis) te stimuleren om te bewegen. Met het aanbieden van de wijksport wordt de gezonde leefstijl gestimuleerd en worden kinderen geprikkeld om (meer) gebruik te maken van de sportfaciliteiten op wijkniveau. Met de wijkgerichte aanpak geeft Meppel Actief een stimulans aan de sociale samenhang in de wijk.

Ik wil meer informatie

Wijksport is in de maanden september, oktober, november en in maart, april, mei, juni
Winterstop: december, januari & februari

LET OP! Wijksport gaat in schoolvakantie NIET door.