Onze Doelstelling

Kinderen stimuleren om meer en/of blijven te sporten en bewegen.

Met de wijksport activiteiten wordt gestreefd om kinderen in hun directe leefomgeving (dicht bij school en huis) te stimuleren om te bewegen. Met het aanbieden van de wijksport wordt de gezonde leefstijl gestimuleerd en worden kinderen geprikkeld om (meer) gebruik te maken van de sportfaciliteiten op wijkniveau. Met de wijkgerichte aanpak geeft sportteam Meppel Actief een stimulans aan de sociale samenhang in de wijk.

Ik wil meer informatie

*Buiten periode: 1 oktober 2018 – 18 oktober 2018 & 1 april 2019 – 27 juni 2019
Binnen periode: 29 oktober 2018 – 28 maart 2019

LET OP! Wijksport gaat in schoolvakantie NIET door.