Meppel Actief leidt de leerlingen uit de groepen 7 en/of 8 op tot spelleiders. De leerlingen geven in de kleine pauze een spel aan de andere leerlingen. Dit om het activiteitenaanbod in de kleine pauze te structureren.
De buurtsportcoach komt in de klas en de leerlingen maken leskaarten met spellen. De buurtsportcoach maakt een activiteitenmap en biedt dit aan in de klas.

Meer informatie? Neem contact op.