Onze Doelstelling

De buurtsportcoaches zijn actief in de gemeente Meppel.

Missie, visie & doelstellingen Meppel Actief 
Meerwaarde van buurtsportcoaches
De werkzaamheden van een buurtsportcoach moeten een gezamenlijk doel dienen, namelijk een meerwaarde hebben voor alle partijen. Wie samen met een andere organisatie een samenwerking wil realiseren, moet bereid zijn intensief met elkaar samen te werken. De betrokken organisaties moeten bovendien willen en kunnen investeren in een soms langdurige ontwikkeling, waar een samenwerking uit kan voortvloeien, maar waarvan de resultaten vooraf niet vaststaan.

Werkwijze (SportDrenthe)
SportDrenthe is een dienstverlenende organisatie met een belangrijke intermediaire rol als het gaat om lokale vraag en regionaal/landelijk aanbod. Ons uitgangspunt is dat wij u niet iets willen “verkopen”, maar dat wij u willen helpen bij uw ‘koop’! Dat betekent dat er in principe altijd sprake is van maatwerk voor uw specifieke vraag en situatie. Dit doen wij natuurlijk niet alleen. U kunt met uw vragen over sport en gezond bewegen bij ons terecht, wij helpen u vervolgens op weg. U kunt ons zien als de sportintermediair in Drenthe. Door onze intermediaire positie hebben wij een goed inzicht in de mogelijkheden. Wij hebben veel ervaring met cofinancieringprojecten die tot een win-win-situatie leiden.

Missie en Visie
De missie van ‘Meppel Actief’ is om maatwerk te leveren op gebied van sport- en beweegstimulering. De buurtsportcoach heeft als doel om gezamenlijke doelen te dienen en intensieve zo mogelijk structurele samenwerkingsverbanden op te zetten met partners. Vanuit het Actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport 2020-2023 wordt getracht om te-weinig-actieve burgers te verleiden om meer te gaan bewegen en zodoende een actieve leefstijl te bevorderen.
In de brede zin het bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl voor inwoners uit de gemeente Meppel en daarnaast bewust maken van het aanbod op het gebied van sport en bewegen in hun eigen omgeving. Door het slaan van bruggen tussen buurt, onderwijs en sport worden win – win situaties gecreëerd. Ouderparticipatie en aandacht voor armoede, positieve gezondheid en versterking sportverenigingen is een belangrijk aandachtspunt.

Ik wil meer informatie