Zoals je ongetwijfeld hebt gehoord gaat op 25 mei 2018 de nieuwe privacywetgeving, ook wel bekend als AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in. We vinden het belangrijk dat je weet welke gegevens wij van je bewaren en waar we deze voor gebruiken. Bovendien geven we je de kans om aan te geven of je de informatie wilt blijven ontvangen.

De AVG heeft een tweeledig doel: bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt en maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken. De wet zal worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Enerzijds zullen zij controles uitvoeren, maar anderzijds ook maatregelen nemen als er een data-lek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors.

Nieuwsbrief Sportteam Meppel Actief en JOGG team Meppel
Vanuit Sportteam Meppel Actief en JOGG team Meppel ontvang je ongeveer zes keer per jaar een nieuwsbrief waarin we je op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen, laten we praktijkvoorbeelden zien en komen we met informatie vanuit het werkveld.

Wat doet Sportteam Meppel Actief
Sportteam Meppel Actief is werkzaam in de sectoren buurt, onderwijs en sport in de gemeente Meppel. De drie buurtsportcoaches en hun team van stagiaires van CALO, HIS, Landstede en CIOS organiseren, begeleiden en voeren diverse sportactiviteiten uit. Ze zorgen voor een passend sportaanbod in de wijk en richten zich ook op het inzetten van sport als middel voor kwetsbare doelgroepen, Gezonde Leefstijl  en het Sociale Domein. Daarnaast is verenigingsadvisering en de organisatie van verenigingsondersteuning ( POD sport, Meer Vrijwilligers in Korte Tijd, versterking kader en beleid, Gezonde Sportkantine) een belangrijk aandachtsgebied.

We bewaren je mail adres, naam en organisatienaam om je de nieuwsbrief te kunnen versturen. Mocht je onze nieuwsbrief toch niet meer willen ontvangen kun je een afmelding sturen naar lvanelp.cf.meppel@sportdrenthe.nl.

De gegevens die sportteam Meppel Actief ontvangt na een aanmelding voor een activiteit worden 1 dag na de uitvoering van de activiteit gewist.