Natuursprong cursisten ontvangen certificaat

Meppel – Op woensdag 13 april 2022 was alweer de laatste cursusdag Natuursprong. Pedagogische medewerkers en groepsleerkrachten van KindPunt en Plus Kinderopvang werden geschoold om Natuursprong toe te passen tijdens hun werkzaamheden. Na afloop ontvingen zij een certificaat.

Natuursprong is een speel- en beweegprogramma voor kinderen van 4-12 jaar, in en met de natuur. Het programma kent geschikte activiteiten voor elke leeftijdsgroep, zowel voor kinderen die voor het eerst met de natuur in aanraking komen, als voor kinderen die in het groen zijn opgegroeid. Een spelbegeleider begeleidt de kinderen gedurende 1,5 tot 2 uur en er is ook tijd voor vrij spel.

Dit programma kan onder schooltijd dienen ter ondersteuning van het sport- en beweegonderwijs. Je kan het ook inzetten voor wereldoriëntatie of een natuurles. Verder is Natuursprong ideaal voor een schoolreisje. In de georganiseerde vrije tijd kun je Natuursprong inzetten bij BSO activiteiten, wijk- of buurtwerk of een outdoormiddag.

Op een actieve manier brengen de activiteiten van Natuursprong de kinderen in contact met de natuur, waar ze uitgedaagd worden om lekker te bewegen. Maar ook te fantaseren, voelen, ervaren en verwonderen. Het gaat bij Natuursprong niet om de prestatie, maar om het plezier, de beweging en de beleving. Natuursprong wil kinderen boven alles een positieve natuurervaring geven.

De cursus Natuursprong werd gegeven door Meppel Actief en is gefinancierd vanuit het Lokaal Sportakkoord Meppel.

Voor meer informatie over Meppel Actief en eventuele cursussen verwijzen wij je door naar onze website www.meppelactief.nl.