Natuurpad is een actief lesprogramma voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs.

De pijlers van Natuurpad zijn natuureducatie en natuurbeleving, kaartlezen, gezonde leefstijl en bewegingsonderwijs. Bewegen in de natuur is goed voor hun zintuigen, motoriek, concentratie, denkvermogen, sociale vaardigheden en creativiteit. De kinderen gaan naar buiten, na een theorieles over kaartlezen, gezonde leefstijl en sporen in de natuur. Eenmaal buiten gaat de klas actief de omgeving in om zich langs een route te bewegen, gericht op sporen in de omgeving en het effect van beweging op gezondheid.

Interesse? Neem contact op.