Het tekort aan vrijwilligers bij de sportverenigingen in Nederland staat al jaren in de top 3 van knelpunten. De oplossing hiervoor ligt echter voor het grijpen. SportDrenthe heeft de succesmethode om de strijd aan te gaan met het vrijwilligerstekort; een cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT)

In vier workshops worden verenigingen gecoacht naar een overvloed aan vrijwilligers, succes verzekerd. Gemiddeld meer dan 80% van de leden blijkt met de methode bereid tot (meer) vrijwilligerswerk!

Pluspunten van de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd:

  • Zelf gestelde targets worden altijd ruim gehaald
  • ​Gestructureerde aanpak
  • Praktijkgerichte aanpak met praktische haalbaarheid
  • Verenigingsvriendelijk
  • Geschikt voor alle sportverenigingen
  • Procesmatige, oplossingsgerichte begeleiding gedurende de cursus
  • Internetapplicatie biedt verenigingen de mogelijkheid tot goede verwerking

De cursus bestaat uit 5 avonden. De eerste avond is een informatieavond om de cursus kort te bespreken. Het is wenselijk om met minimaal twee personen per sportvereniging deel te nemen. Aan de cursus kunnen per keer maximaal 8 sportverenigingen deelnemen. De kosten bedragen 500 euro per vereniging. Wellicht is het mogelijk om de cursus deels uit andere middelen te financieren, het is echter wel wenselijk dat de sportvereniging minimaal een deel zelf betaalt.

Meer informatie vindt u hier.