Sponsoring is alleen maar goodwill. Dat geldt voor een deel van verenigingssponsoren vast en zeker, maar kan dit ook anders? In tijden van economische onzekerheid is sponsoring voor veel bedrijven niet vanzelfsprekend. Ze willen echt nog wel iets, maar het moet wel meerwaarde hebben. Bovendien is het doen van grote investeringen een risico. Toch zijn sponsoren voor het bestaansrecht van verenigingen van levensbelang.

Verenigingen zullen op zoek moeten naar de juiste sponsormatch. Net als voor vrijwilligers geldt ook voor sponsoren dat ze waardering willen voelen, verenigingen zullen moeite voor ze moeten doen, het zal de sponsor ook iets op moeten leveren. Met deze cursus helpen we clubs en hun sponsorcommissie bij het vinden van nieuwe sponsoren. Ervaring leert dat aan het einde van de cursus de sponsorbegroting ruim is verbeterd en er een mooi sponsormodel staat.

Hoe ziet een cursus Succesvol Sponsoren Werven er uit?

De cursus bestaat uit 3 avonden waarin onze cursusleider de clubmensen meeneemt in het proces op zoek naar nieuwe sponsoren. Aan het einde van de cursus heeft de vereniging niet alleen meer sponsoren, maar is er ook een sponsoring beleidsplan opgesteld.

Quote Vereniging: “Zeker in deze tijd is het hebben van een goed sponsorplan onmisbaar!”

De eerste avond staat in het teken van de motieven van sponsoren, waarom doen bedrijven aan sponsoring? De tweede avond is gericht op de praktische kant: hoe haal je nu nieuwe sponsoren binnen. De vereniging maakt een campagne die past bij de club. Op avond drie ligt de focus op het vervolg: hoe behoud je nu de (nieuwe) sponsoren. We laten verenigingen zien hoe ze beleid maken op het binden en behouden van, huidige en nieuwe, sponsoren.