“Meppel Actief organiseerde een geslaagde verenigingsavond.”

Op maandagavond 18 november organiseerde Meppel Actief & Gezond een verenigingsavond met 3 interessante onderwerpen, namelijk;

“Ik moedig aan” project (J. Groen en A. Dienaar)
Het project ‘Ik moedig aan!’, ontstaan vanuit de Meppeler Hockey Vereniging (MHV), wordt opgenomen in het Sportakkoord van de gemeente Meppel en gaat als voorbeeld dienen voor sportverenigingen om binnen de club te werken aan een positieve clubcultuur.
Ook de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) heeft het succes van ‘Ik moedig aan!’ opgepikt en noemt het Meppeler project als ‘best practice’ om te komen tot een veilige omgeving waar kinderen in een positieve sfeer en met zelfvertrouwen kunnen sporten.
‘Om onze kennis te delen leek het ons goed om te gaan werken vanuit een onafhankelijke stichting en niet meer puur vanuit de hockeyvereniging. Zo hopen we dat het voor andere clubs geen drempels opwerpt om zich bij ons aan te sluiten. We hebben gezien dat het project zijn vruchten afwerpt. Het zou zonde zijn als deze kennis verloren gaat. We willen onze kennis graag delen,’

Maatschappelijke Diensttijd (Wineke Holtrop, SportDrenthe)
Heeft u binnen de vereniging vrijwilligers lopen die met een gerichte scholing nog veel beter hun functie zouden kunnen uitoefenen? Zou u graag meer jongeren aan het werk willen zien binnen uw vereniging? Of heeft u moeite bepaalde functies te vullen? Dan biedt SportDrenthe de mogelijkheid om vrijwilligers te scholen en ze een lange termijn toekomst te geven binnen de club. Het betreft een ZonMw pilot project, de opleidingskosten (een sportopleiding, of bijvoorbeeld Sociale Hygiëne, barkeeper of greenkeeper) worden vergoed. En voor de tijd die de deelnemers aan de opleiding besteden, krijgen ze een vrijwilligersvergoeding.

Drenthe Sport Duurzaam (Paul van Dijk, SportDrenthe)
Verduurzamen, minder of geen gas en stroom (meer) gebruiken, is goed voor het milieu. Maar ook voor de clubfinanciën. Gemiddeld gaat 20% van de inkomsten van een buitensportvereniging ‘op’ aan energielasten. Met het, door de Provincie Drenthe gesubsidieerde, project ‘Drenthe Sport Duurzaam’ helpt SportDrenthe (samen met het Drents Energieloket en de Natuur en Milieufederatie Drenthe) sportverenigingen te verduurzamen. Met een gratis energiescan en, eveneens kosteloos, één op één ondersteuning bij het maken van een verduurzamingsplan, het verkennen en aanvragen van subsidies (-mogelijkheden) en het opstellen van een financieringsplan. Inmiddels hebben bijna 120 verenigingen in Drenthe gebruik gemaakt van de gratis energiescan en zijn er al 80 verenigingen ondersteund. Begin volgend jaar loopt het project ten einde, maar buitensportverenigingen in Drenthe kunnen er nu nog gebruik van maken. Dus: grijp nu nog uw kans!
In de presentatie aandacht voor de werkwijze, subsidievarianten èn de aan dit project verbonden financieringsmogelijkheid van de Drentse Energieorganisatie (onderdeel Provincie Drenthe) waardoor verenigingen tegen 1% kunnen lenen voor de financiering van hun verduurzamingsmaatregelen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Neem gerust contact via info@meppelactief.nl.