JOGG Doelstelling

Jongeren op Gezond Gewicht

Algemeen
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is de beweging waarbij iedereen in stad, dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Het doel is de stijging van overgewicht en obesitas bij Nederlandse jongeren om te zetten in een daling. De ambitie van JOGG is, dat Nederland in 2020 de gezondste jeugd in Europa heeft.

JOGG Meppel
De gemeente start de JOGG-aanpak in alle wijken, waarbij vier thema’s centraal staan:
1. Eten van fruit en groenten stimuleren op Multifunctioneel Kindcentrum Het Palet
2. Stimuleren van gezond drinken in Koedijkslanden/Berggierslanden, thema water
3. Beweegvriendelijke omgeving
4. Bevorderen gezonde leefstijl jongeren in de wijk