Meppel Actief & Gezond is het team van Buurtsportcoaches in de gemeente
Meppel. Samen met stagiaires van diverse MBO- en HBO-opleidingen zetten ze
zich in voor sport, bewegen en gezondheid in de gemeente Meppel. Het door
Meppel Actief sinds 2010 opgebouwde netwerk wordt ingezet voor alle doelgroepen en richt zich op Positieve Gezondheid en Gezonde Leefstijl.

De vele activiteiten worden goed bezocht, deze factsheet geeft een overzicht van alle
activiteiten en de deelname in 2019 en een doorkijk naar 2020

Klik hier voor het jaarverslag