U kunt een tegemoetkoming krijgen voor sociale, culturele, educatieve en sportieve activiteiten, zoals:
Contributies van (sport-)verenigingen
Abonnement zwembad
Lidmaatschap bibliotheek

Bezoek aan musea, theater, dierentuin etc.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt per kalenderjaar:

Volwassene € 150,00
Kinderen tot 18 jaar € 100,00

Wel zijn er inkomsten voorwaarden aan verbonden. Meer informatie is hier te vinden.