Laden Evenementen
Dit event is voorbij.
Toelichting: Het Lokaal Sportakkoord is een eerste stap om de ambities waar te maken. Verschillende sportaanbieders hebben al aangegeven mee te willen helpen om de ambities te realiseren. Hoe meer organisaties zijn betrokken, hoe meer we kunnen bereiken. Vandaar dat we graag willen polsen of ook jou organisatie betrokken wil zijn bij de uitvoering. Het is misschien goed om aan te geven dat niet iedereen overal aan mee hoeft te werken. Ieder doet iets wat past bij zijn/haar eigen organisatie, naar eigen kunnen en draagt daarmee een steentje bij. Ben je al betrokken? Vul dan ook a.u.b. de vraag in.
Toelichting: Naast uitvoeringsbudget heeft elke gemeente ook de beschikking over ondersteuningstrajecten/ scholingen etc. via de sportbonden (de zgn. sportlijn). We ontvangen elk jaar een budget hiervoor. De lokale adviseur sport Mark Altena is de contactpersoon vanuit de landelijke sportbonden. Via deze vragenlijst willen we achterhalen welke wensen en behoeften er zijn bij jullie sportvereniging. O.b.v. deze inventarisatie gaat de werkgroep “Vitale sportaanbieders” bekijken op welke wijze het budget het beste kan worden ingezet. Voorwaarde is dat de in te zetten services een koppeling hebben met een van de thema’s uit het Lokaal Sportakkoord en de doelstellingen m.b.t. maatschappelijke betrokkenheid en vitaliteit van de eigen sportvereniging.