Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Sportakkoord Servicelijst 2020

In de gemeente Meppel is het thema “vitale sport- en beweegaanbieders” een van de pijlers uit het Lokaal Sportakkoord. We werken graag samen met jullie aan vitale en toekomstbestendige sportverenigingen.

Stoeien jullie met het rondkrijgen van gekwalificeerde jeugdtrainers? Is het moeizaam de vrijwilligerstaken ingevuld te krijgen?

Let op! Er is nu aanbod beschikbaar voor verenigingen om met deze of gelijksoortige vraagstukken aan de slag te gaan.

Het budget voor dit aanbod komt beschikbaar vanuit de zgn. sportlijn vanuit NOC*NSF en loopt parallel aan het Lokaal Sport Akkoord (LSA). Vanuit de sportlijn van NOC*NSF is er budget beschikbaar om sportverenigingen in praktische vraagstukken concreet te ondersteunen in de vorm van scholingen, kennisbijeenkomsten en/of cursussen.

Uit de analyse van de onlangs afgesloten sportakkoorden is o.a. gebleken dat in veel gemeenten door de sportverenigingen wordt aangegeven dat er een tekort is aan opgeleid (vrijwillig) technisch kader. Omdat er in de door de sportbonden aangeboden services ook (basis)opleidingen voor (potentiële nieuwe) trainers worden aangeboden, vragen wij het volgende;
– Zijn er binnen jullie sportvereniging kandidaten die een technische kaderopleiding willen volgen?

Op basis van behoefte willen we in noordelijk verband (Groningen, Friesland en Drenthe) deze opleidingen in gezamenlijk en zo lokaal mogelijk aanbieden. Dit betekent dus geen lange tijdrovende reisafstanden.

[caldera_form id=”CF5f7d85cfd2d46″]